Zobr. počet 
RENO 290, jún 2018, ročník 27. 23. jún 2018
RENO 288, marec 2018, ročník 27. 23. marec 2018
RENO 287, február 2018, ročník 27. 15. február 2018