Zobr. počet 
RENO 292, október 2018, ročník 27. 19. október 2018
RENO 291, september 2018, ročník 27. 14. september 2018
RENO 289, apríl 2018, ročník 27. 14. september 2018
RENO 290, jún 2018, ročník 27. 14. september 2018
RENO 288, marec 2018, ročník 27. 14. september 2018
RENO 287, február 2018, ročník 27. 14. september 2018