parapetrol

Asfaltové izolácie a pásy, stavebné omietkové zmesi, stavebné lepidlá a špárovacie hmoty, oleje motorové a priemyselné.