it preklady

Výroba prekladov v závode Breznička v apríli 2011.