it stropne panely vyroba mont lc

Uvidíte ako sa vyrábajú stropné panely v Ipeľských tehelniach, a.s., Lučenec. A zároveň ako sa montovali stropné panely na obytné domy pri cintoríne v Lučenci. Február 2009.