mdd tocnica 2019

Obecný úrad v Točnici pripravil 2.júna 2019 pre všetky deti v obci pri príležitosti MDD bohatý kultúrny program. Prišla Saška Baška, hasiči z Cinobane ktorí vyčarovali suchú penu pre tú najlepšiu zábavu, a koníky z farmy. Šikovní kuchári uvarili výborný guľáš, párky, koláče. Dobrá nálada a detská radosť boli tou najlepšou odmenou organizátorom.