akademia vz

Pozriete si ako prebieha vzdelávanie v inštitúcii, ktorej účel je jasný z jej názvu. 30. 1. 2014.