michalica tit
V Rimavskej Sobote v utorok, 11. 4. 2017 o 19.00 hod. sa rímskokatolíckom kostole uskutočnil slávnostný veľkonočný koncert LAUDATE DOMINUM,

v ktorom účinkoval husľový virtuóz Peter MICHALICA, sopranistka Stanislava Maggioni, huslista Farhad Ashumov z Azerbajdžanu a klaviristka Viera Bartošová. Koncert bol súčasťou 37. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote, ktorý z verejných zdrojov podporil FPU.

Peter MICHALICA
patrí   k  popredným  osobnostiam  slovenského  koncertného  umenia. Študoval   na   Konzervatóriu   a   Vysokej škole múzických umení v  Bratislave pod pedagogickým vedením Jána  Skladaného, na  Čajkovského konzervatóriu  v  Moskve v triede Jurija Jankeleviča  a na Kráľovskom konzervatóriu v  Bruseli  u  Andrého  Gertlera. V  interpretačnom umení sa zdokonaľoval  na majstrovských kurzoch vo Švajčiarsku pod  vedením Henryka Szerynga  a  Wolfganga Schneiderhana. Laureát medzinárodných súťaží  v Londýne a  Bruseli  a držiteľ viacerých cien a čestných ocenení  sa v rámci  recitálových koncertov  či   na  sólových vystúpeniach  s orchestrom  predstavil vo viac než tridsiatich krajinách štyroch kontinentov. V rokoch 1982 – 1983 pôsobil ako hosťujúci profesor na Michigan State University, v rokoch 1985 – 1988 vyučoval  na Wayne State University v  Detroite. Majstrovské kurzy viedol v  USA a  Európe (Boston, Arizona, Ohio, Florida, Dublin). Na Vysokej škole múzických umení  v Bratislave pedagogicky nepretržite pôsobí od roku 1989, zároveň je profesorom husľovej hry aj na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Jeho repertoár siaha od baroka po súčasnosť a zahŕňa  celý rad  diel slovenských autorov, ktorých je Peter Michalica neúnavným propagátorom, pričom  v  rámci koncertných vystúpení dokáže svojím vtipným   a  priliehavým komentárom nadviazať bezprostredný kontakt s prítomným publikom.

Stanislava MAGGIONI
študovala spev na Štátnom konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po absolutóriu tri roky sa zdokonaľovala v speváckom umení v opernom štúdiu Univerzity umení v Grazi. Už počas štúdia hosťovala v Slovenskom národnom divadle a v Štátnom divadle Košice, koncertne spolupracovala s Cappellou Istropolitanou a Štátnou filharmóniou Košice, predstavila sa na festivalových pódiách. Na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch obsadila 1. miesto v kategórii Pieseň, zároveň získala 3. cenu v kategórii Opera a špeciálnu cenu za najlepšiu interpretáciu Dvořákovej piesne. Na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži Hans Gabor Belvedere postúpila do semifinále.

Farhad ASHUMOV
sa narodil v  Noginsku v Moskovskej oblasti, kde nadobudol základy hudobného vzdelania. Po presídlení do Azerbajdžanu, rodiska jeho rodičov, pokračoval v štúdiu husľovej hry  na rôznych stupňoch škôl v Baku, kde v roku  2008 s vyznamenaním absolvoval tamojšiu hudobnú akadémiu. V roku 2012 ukončil magisterské štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v  triede Petra Michalicu, u  ktorého v  súčasnosti pokračuje v doktorandskom  štúdiu na VŠMU v Bratislave.  V Azerbajdžane bol úspešný na viacerých interpretačných súťažiach a okrem domáceho publika sa zoznámil aj s poslucháčmi v Českej republike a na Slovensku.

Viera BARTOŠOVÁ
študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u Juraja Mašindu a  na Vysokej škole múzických umení v klavírnej triede Miloslava  Starostu. Hudobnú fakultu VŠMU ukončila s Cenou ministra školstva. V roku 1985 si na základe štipendia francúzskej vlády  rozšírila vzdelanie v  Paríži, kde pracovala pod vedením vynikajúceho klaviristu a pedagóga Dominika Merleta. V roku 1992 ukončila na VŠMU štúdium umeleckej ašpirantúry. Ako sólistka a komorná hráčka koncertuje doma i  v  zahraničí. Vystúpila v mnohých krajinách Európy a  v  Kanade, predstavila sa na viacerých hudobných festivaloch, spolupracovala s význačnými sólistami a hudobnými telesami. Pedagogicky pôsobí na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave.

(Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota)