danubius gastro 01 2020

Krátke video z návštevy výstav DANUBIUS GASTRO 2020, ITF SLOVAKIATOUR 2020.
Natočené 23. 01. 2020, Bratislava.