foto

Osem minút videozáznamu vám priblíži atmosféru tohto úžasného podujatia.Vážené dámy a páni, priaznivci ľudového umenia, milí návštevníci!

Mesto Detva po roku opäť dokorán otvorilo svoje brány, aby s plným priehrštím ponúklo pokladnicu plnú klenotov ľudového umenia a tradícií prostredníctvom Folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré sa každoročne konajú v druhý júlový víkend v čarovnom prostredí detvianskeho prírodného amfteátra ako i v rôznych zariadeniach mesta, či priamo v jeho uliciach a na námestiach. Počas troch festivalových dní Detva poskytuje priestor a vytvára zázemie účinkujúcim a priaznivcom ľudového umenia a folklóru najmä z Podpoľania, ale i z ďalších oblastí Slovenska, či zo zahraničia.

Detva je aj miestom stretnutí tisícov návštevníkov z celého Slovenska i spoza hraníc, zažívajúcich návraty k tradičnej kultúre prostredníctvom ľudových piesní, tancov, krojov, ľudových hudobných nástrojov, umeleckých remesiel. Na tohtoročnom už 52. ročníku sa opäť predstaví viac ako tisícšesťsto účinkujúcich, ľudových muzikantov, tanečníkov, spevákov, ľudových umelcov ktorí predvedú svoje umenie, majstrovstvo, virtuozitu a zanietenosť pre uchovávanie tradícií svojich predkov.

Scénické programy uvádzané na hlavnom pódiu, či na jarmočnej scéne v areáli amfteátra dopĺňajú komorné programy, výstavy a sprievodné podujatia bezprostredne vťahujúce návštevníkov do diania slávností, či už je to Jarmok tradičných ľudových remesiel, Dvor U Detvanov, Salaš na Detve, prezentácia regionálnych produktov. Opäť nebude chýbať ani obľúbená škola podpolianskych tancov, typické rozkazovanie pred muzikou ako i majstrovstvo drevorezby krížov. Tohtoročný otvárací program s názvom Rodní spod Poľany je venovaný nášmu veľkému rodákovi, národnému umelcovi a čestnému občanovi mesta Detva, profesorovi Štefanovi Nosáľovi.

Poctu mu vzdajú tanečníci, muzikanti a speváci zo všetkých strán Poľany. Zaujímavým sprievodným podujatím je nedeľňajší sprievod najkrajších mladúch z celého Slovenska od kostola na námestie. Svojou radostnou, optimistickou a srdečnou prítomnosťou každoročne napĺňajú sviatok folklóru pod Poľanou aj členovia krajanských súborov a spolkov Slovákov zo zahraničia. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je spoluorganizátorom slávností, je aj garantom Krajanskej nedele, ktorá bude uvedená po štyridsiatyštvrtý krát.

Čoraz väčšej obľube u návštevníkov sa teší aj Krajanský dvor v areáli amfteátra, v ktorom tohto roku pribudol nový drevený objekt zvonice. Mesto Detva ako hlavný usporiadateľ Folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré aj tohtoročný festival zabezpečuje s pomocou a podporou viacerých inštitúcií, spoluorganizátorov a partnerov, sa ich aj v tomto roku pod svojou taktovkou snažilo pripraviť čo najlepšie po všetkých stránkach, aby sa všetci návštevníci, účinkujúci a hostia aj na tomto ročníku v Detve dobre cítili. Hlavným reklamným partnerom Folklórnych slávností pod Poľanou je Banskobystrický pivovar, a. s. výrobca piva Urpiner a dlhoročným hlavným mediálnym partnerom je RTVS Rádio Regina, Štúdio Banská Bystrica, ktoré v tomto roku slávi 60 ročné jubileum.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli mestu Detva pripraviť tento 52. ročník nášho festivalu. Vitajte všetci v Detve na tomto našom tradičnom sviatku folklóru. Želám vám príjemnú a radostnú atmosféru, dobrú pohodu a náladu a najmä nezabudnuteľné zážitky.

Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta