letokruhy
Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove, 19. januára 2018.