alexandrovci 2019
Každý rok si obyvatelia obce Točnica pripomínajú pamiatku padlých vojakov Červenej armády pri oslobodzovaní obce. Na miestnom cintoríne sa pietnej spomienky aj napriek daždivému počasiu zúčastnili obyvatelia obce a hostia v hojnom počte. Po vystúpení ruského armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovcov sa prítomní poklonili pri pomníku obetiam leteckej katastrofy z roku 2016, pri ktorej zahynula časť členov zboru.